Dacă sunteți interesați despre validare poprire terț, situații în care un angajator poate avea o astfel de acțiune, cum să să acționați și când este tardiv deja, ați ajuns unde trebuie. În rândurile ce urmează vă ghidez pașii cu explicații conforme Codului de Procedură Civilă.

Mai întâi de toate, ce este poprirea?

Codul de Procedură Civilă menționează despre poprire ca fiind o formă de executare silită. Astfel, un creditor ce are ca interes recuperarea unei sume de bani ca titlu de valoare sau  bunuri mobile, de la un debitor, recurge la instanță ca ajutor în acest sens. Creditorul nu dă curs cererii de plată și astfel se ajunge prin instanță la o validare de poprire.

Conform legii în vigoare, o astfel de cerere poate fi cerută când terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile. Nu doar că nu plătește suma restantă, dar nici nu dă curs unei rezolvări privind situația dată, nu acceptă spre exemplu eșalonări sau nu are interes de niciun fel de a achita restanțele.

Instanța poate admite sau respinge această cerere. În primul caz vorbim despre valoarea unei cesiuni de creanță, un titlu executoriu împotriva terțului poprit. Dacă instanța decide că a fost rea credință la mijloc și au fost refuzate îndeplinirea îndatoririlor, atunci poate fi aplicată inclusiv o amendă. Valoarea acesteia poate fi între 2.000 lei la 10.000 lei.

Poate un angajator să aibă o acțiune de poprire terț?

Codul de Procedură Civilă, art. 781 alin. 1 prevede că pot fi supuse popririi titluri de valoare sau bunuri mobile. Dar, să nu uităm de ceea ce menționează Codul Muncii și anume art. 169. nu pot fi aplicate rețineri salariale, sub pretextul popririi, fără să existe o hotărâre judecătorească în acest sens.

Dacă există deci temei legal, sunt impuse popririi salariale inclusiv bonusurile de performanță. Asta pentru că și acestea sunt considerate venit net din salariu.

Ce se întâmplă însă dacă angajatul în cauză își schimbă locul de muncă? Efectele popririi nu încetează, poprirea continuă implicit dacă persoană în cauză s-a pensionat spre exemplu.

Poprirea vizează angajatul. De ce are nevoie angajatorul de un avocat Cluj civil în astfel de cazuri?

În astfel de situații angajatorul nu este exonerat de anumite obligații și va fi de interes să aplice corect legea. Spre exemplu, conform aceluiași Cod de Procedură Civilă, art. 787 este menționat faptul că un angajator are la dispoziție 5 zile din momentul în care i se aduc la cunoștință adresa sau adresele de înființare a popririi asupra veniturilor salariale. Angajatorul trebuie să trimită executorului judecatoresc adresa de înfiinţare a popririi și tot el va reține și va plăti acestuia suma ce i se indică.

Dacă persoana în cauză își schimbă locul de muncă, angajatorul trimite actele de înființare a popririi la unitatea unde angajatul va urma să presteze munca sau, după caz, la organul de asigurări sociale competent. Dacă nu se cunosc aspecte legate de viitorul loc de muncă, angajatorul înștiințează creditorul.

Când încetează această situație? Desființarea popririi intervine la cererea debitorului sau la cererea din oficiu a executorului judecătoresc.

Venituri ce pot fi sau nu supuse popririi

Vor fi luate în calcul doar acele venituri cuvenite în perioada în care angajatul a prestat activitate. Nu sunt luate în considerare sume precum cele provenite din alocațiile de drept ale copiilor celor supuși unei popriri, ajutoarele de incapacitate temporară de muncă sau compensațiile acordate în cazul celor cărora li se desface contractul de muncă, sumele acordate drept ajutor de șomaj. De asemenea, nu pot fi supuse popririi nici sumele primite drept despăgubire de vătămare corporală, ajutor de deces primit pentru un membru de familie.

Atenție la termene! Ce limita exista pentru a începe acțiunea de poprire

Menționez și din propria experiență cu diverse spețe. Cererea de validare a popririi ține cont și de termenul în care a fost depusă. Un debitor sau un organ de executare  are la dispoziție nu mai mult de 3  luni  de  la  data  când  terțul poprit  trebuia  să consemneze  sau să plătească  o sumă de bani să sesizeze instanța.

Dacă aveți nevoie de avocat Cluj civil vă aștept în pagina mea oficială, www.roxanapop-law.ro, cu detalii și atât pentru consiliere, cât și pentru reprezentare în astfel de cazuri vă pot ajuta.

Lasa un comentariu

Call Now Button