drept

Să discutăm despre perimarea executării silite. Ce înseamnă asta? Posibilitatea de a scăpa de grija executării silite, precum și șansa de a recupera total sau parțial sume de bani pe care creditorul sau recuperatorul vi le execută.

Conform explicației clare a acestei situații vorbim despre desființarea unui dosar de executare.  Reglementată de procedura de cod civil, perimarea executării silite înseamnă, mai pe scurt, o anulare a executării silite. Descoperiți în rândurile ce urmează mai multe detalii despre acest subiect.

Ce motive pot fi menționate pentru perimarea executării silite?

Aveți două situații aici:

 • Situații de excepție.
 • Perimarea executării silite prin acțiune.

Perimarea executării silite poate fi invocată și pentru dosare ce au fost deschise înainte de luna februarie a anului 2013. Iată însă ce schimbări sunt, conform noului cod de procedură civilă.

Aplicarea perimării executării silite

Pentru dosarele de executare silită deschise înainte de februarie 2013 sunt aplicate dispozițiile  art. 69. Acest aliniat prevede că, dacă un creditor, din culpa sa, lasă să treacă mai mult de 6 luni fără a face demersuri pentru executarea silită, executarea se perimă de drept.

Există o diferență, astfel că în noul cod de procedură civilă legiuitorul a adăugat și sintagma “ce i-a fost solicitat în scris, de către executorul judecătoresc”. Perimarea executarii silite înseamnă o perioadă de 6 luni, dar numai după ce executorul face solicitare către creditor și acesta nu primește răspuns, astfel ajungându-se la perimarea executării de drept.

Odată perimată executarea silită, un debitor va avea acest termen de calcul privind prescripția. Subliniez faptul că modul în care este invocată perimarea stabilește ulterior și rezultatul dosarului. Dacă acel termen se scurge, perimarea este valabilă și nu poate fi atacată procedural.

Efectele perimării executării silite

Scopul este, așa cum am menționat și în rândurile de mai sus, de a stopa orice efect ce decurge din procedura de executare silită. De aici pot decurge și alte efecte. Spre exemplu am avut spețe în care dosarul de perimare a executării silite a însemnat scutirea administratorului de a  intra în faliment și de a mai plăti o sumă enormă de bani.

Perimarea executării silite stinge procesul, cu tot cu actele de procedură. Atenție, poate fi introdusă o nouă cerere, pentru a valorifica același drept succesiv sau dacă se dorește a se obține executarea silită numaidecât. Dacă o cale de atac nu s-a perimat, nu se mai poate exercita din nou.

În cazul celor care au dosar de executare silită cu o instituție bancară spre exemplu sau cu un recuperator de creanțe, un dosar început înainte de februarie 2013, perimarea executării silite poate fi un atu. Faceți astfel contestație la executare și anulați dosarul execuțional.

Dacă executarea silită este de multă vreme, dosarul poate fi perimat sau prescris. Încetează executarea silită în următoarele condiții:

 • Obligația, conform titlului executoriu, a fost realizată integral, implicit dacă este vorba de sume de bani, cheltuieli de achitat.
 • În cauză nu sunt bunuri urmăribile sau dacă acestea există, sunt imposibil de valorificat.
 • Creditorul decide să renunțe la procedură.
 • Este desființat titlul executoriu.
 • Executarea silită este anulată.

Indiferent de cauză, punctul final este reprezentat de motivarea în fapt și în drept de către executorul judecătoresc, care întocmește un raport. Este menționată cauza de încetare, încheierea va fi comunicată imediat după părților implicate – creditor și debitor.

Suspendarea perimării executării silite

O altă situație este cea de suspendare a cursului perimarii. Aici poate fi vorba de:

 • Cea facultativă.
 • De drept, cu termen de o lună de când s-au petrecut faptele, dacă acestea au avut loc în ultimele 3 luni de la termenul de perimare.

Ulterior, procedura poate fi repusă în termen.

Concluzii

Rețineți că atunci când doriți să formulati o contestație la executarea silită aveți mai multe motive ce pot fi invocate. Poate fi vorba de:

 • Neacceptarea cesiunii.
 • O creanță incertă.
 • Prescripția executării silite dacă au trecut mai mult de 3 ani de la data declarării scadenței anticipate a creditului.
 • Perimarea executării silite, dacă în decurs de 6 luni nu a fost făcut niciun demers de către creditor.

Pentru consiliere și reprezentare în fața organelor competente, vă sunt de ajutor! Scopul va fi de a anula intergral executarea silită și efectele ce recurg din asta. Consultați și alte spețe sau informații relevante, aici pe blog.

Lasa un comentariu

Call Now Button