drept penal

Conform Codului Penal, art. 166 mai exact, reabilitarea judecătorească poate avea loc la cerere, când o persoană condamnată în trecut pentru anumite fapte, are această pretenție. De asemenea, dacă persoana în cauză nu mai există, moștenitorii săi pot ridica această pretenție, în instanță. Pentru ca instanța să decidă asta, sunt câteva aspecte de luat în considerare, cele care fac posibilă admiterea cereriii de înlăturare a mențiunilor unei condamnări.

Despre reabilitarea judecătorească și alte spețe veți găsi informații și în pagina mea, www.roxanapop-law.ro. Vă pot oferi consiliere, dar și reprezentare juridică în astfel de cazuri. Haideți să detaliem ce presupune, dar și ce condiții se impun pentru reabilitarea judecătorească și de asemenea cum se calculează termenele în aceste cazuri, precum și în cazul celor care au avut mai multe sentințe.

Reabilitarea judecătorească = trecutul juridic al unui condamnat

Reabilitarea judecătorească va fi o acțiune în instanță prin care persoana ce în trecut a avut anumite condamnări ispășite sau prescrise, poate solicita să își redobândească anumite drepturi cetățenești ce i-au fost interzise prin condamnare.

Va solicita prin urmare să îi fie ridicate anumite interdicții, să aibă din nou anumite drepturi, cum ar fi cele părintești. Cert este că printr-o astfel de solicitare persoana în cauză va cere ajutor să se reintegreze în societate, cu toate drepturile depline și să îi fie șterse consecințele condamnării. Dacă instanța ajunge la o concluzie afirmativă în acest sens, va da câștig de cauză. O dată cu această acțiune și hotărâre judecătorească nu poate fi repus în drepturi în anumite funcții – indiferent că este instituție de stat sau privată, nu poate cere să fie spre exemplu reangajat pe un anumit post, avut înainte de condamnare.

Cum puteți solicita reabilitarea judecătorească, pas cu pas 

Aveți nevoie de avocat drept penal care să vă ajute și să vă reprezinte. Alături de acesta veți formula cererea specifică de reabilitare judecătorească, depusă la instanța de pe raza căreia aparțineți conform cu domiciliul oficial sau la sediul instanței de unde ați primit condamnarea – dacă este posibil.

De menționat că puteți face asta, indiferent cât de gravă a fost fapta săvârșită. Diferența o va face termenul la care puteți avea această pretenție, diferit în funcție de condamnarea avută. Conform Codului Penal cererea poate fi admisă sau respinsă. Aici va conta: dacă ați ispășit pedeapsa primită și v-ați îndeplinit toate obligațiile civile – ați prestat ore în folosul comunității sau ați plătit despăgubiri victimelor și/sau familiei sau moștenitorilor acestora, dacă între timp ați mai săvârșit și alte fapte penale, dacă v-ați achitat îndatoririle de plata judecătorești etc.

Împreună cu un avocat drept penal vă veți asigura că aveți de partea voastră toată șansele ca cererea să fie admisă. În caz contrar, legea în vigoare nu va mai permite să mai formulati una în următorul an de zile – termen ce va fi calculat începând cu prima zi a hotărârii judecătorești definitive.

Termenele de care depindeți pentru a putea cere reabilitarea judecătorească

Termenul de la data la care puteți cere reabilitarea judecătorească este cel care începe cu data de final a unei executări de pedeapsă – sau după caz dată de la care se împlinește termenul de prescripție.

Chiar și pentru mai multe condamnări poate fi cerută reabilitarea judecătorească, dar nu pentru fiecare faptă în parte, ci pentru toate. Iată cum se calculează termenele:

  • După 10 ani – pentru un condamnat care a avut închisoare pe viață, a intervenit grațierea, prescripția sau liberarea condiționată.
  • După 7 ani – pentru cei care au avut pedeapsă cu închisoare de peste 10 ani sau detenție pe viață. 
  • După 5 ani – pentru cei care au avut pedeapsă cu închisoare de minim 5, maxim 10 ani.
  • După 4 ani – pentru cei care au avut pedeapsă cu închisoare de minim 2, maxim 5 ani.

Ce se întâmplă cu cei care au avut amendă penală? Calcularea termenului în cazul lor are în vedere data de la care și-au plătit amenda sau data de la care amenda s-a prescris.

Mențiuni:

  • Cererea poate fi realizată și de altă persoană decât cea condamnată, inclusiv și după moartea sa, de către moștenitori.
  • Dacă între timp persoana în cauză a fost condamnată în alte dosare, reabilitarea judecătorească va fi anulată.

Lasa un comentariu

Call Now Button