valoare redusa

Codul de procedură civilă menționează la articolele 1026-1033 despre procedura de cerere de valoare redusă. De menționat că în acest caz normele sunt aplicate în situația acelor cereri ce au ca valoare sub 10.000 lei. De ce este aceasta o soluție optimă pentru a recupera creanțele ce au valoare sub costurile de demersuri judiciare de drept comun? Vă explic în rândurile următoare, în detaliu.

Procedura de cerere de valoare redusă, una specială

Despre procedura de cerere de valoare redusa se poate spune că este una specială, facultativă și are ca scop să faciliteze accesul la instanța de judecată, utilizând un formular tip. Procedura aceasta nu exclude dreptul pe care îl are reclamantul de a se adresa instanței de judecată cu o

procedură de drept comun.

Condiții de îndeplinit și avantajele procedurii

 • Creanța să fie de valoare maximă de 10.000 de lei

Conform legii în vigoare, procedura poate fi aplicată dacă este vorba de creanțe de valoare maximă de 10.000 de lei de la data la care instanța a fost sesizată. Atenție, această valoare este referitoare doar la creanța principală, nu sunt luate în calcul dobânzile, cheltuielile de judecată sau alte sume corelate cu situația aceasta.

 • Dreptului patrimonial

Codul de Procedură Civilă nu limitează această procedura. Așadar pot fi valorificate sume de până la 10.000 lei la dată sesizării instanței. Sunt și excepții, acestea fiind despre:

 • Materie fiscală, vamală sau administrativă.
 • Răspunderea statului pentru acte/omisiuni privind exercitarea autorității publice.
 • Starea civilă sau de capacitate a unei persoane.
 • Drepturi patrimoniale din raporturile de familie.
 • Moșteniri sau insolvențe.
 • Asigurări sociale.
 • Dreptul muncii.
 • Închirieri de imobile, cu excepția cazurilor în care discutăm despre restanțe de întreținere spre exemplu.
 • Situații ce lezează dreptul la viața privată sau alte drepturi ce privesc personalitatea.

Care sunt avantajele reale ale procedurii de cerere cu valoare redusă

Pot fi prezentate probe suplimentare

După caz, am întâlnit și situații în care instanța a acceptat și alte tipuri de probe pe lângă acele documente ce fuseseră prezentate – aici includem alți martori sau expertize diverse. Doar că, astfel de probe nu vor fi acceptate dacă ar implica cheltuieli foarte mari, în disproporționalitate cu valoarea cererii.

Timp scurt de soluționare

Această procedură este calea mai rapidă pentru a recupera creanțele. Instanța comunică hotărârea în termen de 30 de zile din momentul în care primește toate documentele sau de la momentul în care are loc înfățișarea cu debitorul, în instanță.

De precizat că hotărârea instanței este executorie.

Cum se desfășoară procedura de cerere de valoare redusă

Primul pas este sesizarea instanței, cererea de valoare redusă fiind soluționată încă de la prima instanță. Reclamantul va introduce cererea specifică la judecătoria de a cărei circumscripție aparține pârâtul.

În acest sens, va fi completat acel formular de cerere, depusă la judecătorie. Asigurați-vă că aveți și copii ale înscrisurilor prin care faceți dovada pretențiilor.

Urmează etapa administrativă, ceva similar cu partea de verificare a cererii de chemare în judecată. Adică sunt identificate părțile și valorile pretenției, sunt indicate probele și în final formularul va fi aprobat prin ordin al Ministerului Justiției.

La rândul său pârâtul poate răspunde prin formular tip sau alte mijloace. Are ca termen 30 de zile de la data comunicării actelor. În cazul în care acesta are pretenții în privința cererii reclamantului, va formula o cerere reconvențională. Dacă aceasta nu va putea fi soluționată prin procedura de cerere de valoare redusă – nefiind îndeplinite condițiile din art. 1026 – se va judeca potrivit dreptului comun.

Mențiuni

Despre procedura de cerere cu valoare redusă putem spune de asemenea că aceasta este desfășurată în camera de consiliu. Nu se va impune ca părțile implicate să fie prezente în fața instanței. Pot fi citate părțile, spre exemplu în cazul în care una din părți solicită acest lucru.

Cât despre costuri, ce poate fi spus cu certitudine este că procedura este mai avantajoasă și cu un cost semnificativ mai mic decât ce implică procedura de drept comun.

Cine câștigă procesul poate recupera din cheltuielile de judecată, taxa de timbru inclusiv și onorariul perceput de avocat drept civil.

În final, subliniez de asemenea că procedura aceasta se distinge de asemenea prin caracterul său executoriu de drept al hotărârii primei instanțe, indiferent de căile de atac ulterioare.

Next Post

Lasa un comentariu

Call Now Button