Împăcarea părților în cazul furtului calificat nu oprește ancheta!

De regulă după comiterea unei infracțiuni o posibilă împăcare între părți era o dovadă de umanitate. Însă legea e lege. Nu orice așa zisă împăcare poate stopa efectele legii în vigoare. În ceea ce privește legea nr. 274/2020 privind infracțiunea de furt, noile prevederi aduc schimbări majore.

Încă din anul 2014, furtul calificat a fost pe lista acelor infracțiuni în cazul cărora împăcarea ducea la stoparea efectelor legii penale. Practic răspunderea penală nu mai exista, condiția fiind însă și recuperarea prejudiciilor. Iată că asistăm la schimbări de context. Acum este eliminată împăcarea și medierea ca resurse pentru a rezolva conflictul penal între făptuitor și victimă. Situațiile în care cele două sunt încă utilizate se referă la furt între membri de familie, fapta săvârșită de un minor în dauna tutorilor.

Fapte de furt calificat săvârșite după 2020

După ce această lege a intrat în vigoare cu noile sale norme legea penală este de strictă aplicare. Nu se pot desfășura medieri sau negocieri. Urmărirea penală se va finaliza doar dacă se va ajunge la renunțare sau se ajunge în fața instanței.

De asemenea, în ceea ce privește recuperarea de prejudicii pentru astfel de fapte, noile norme descurajează situația. Victima rămâne cu pagube nerecuperate, iar legea actuală nu oferă circumstanțe atenuante. Potrivit normei art. 75. alin 1 lit d din Codul Penal o victimă a unui furt calificat nu își poate recupera prejudicul rapid și efectiv, pe durata procesului. Singura sa șansă este să aștepte finalul procesului penal și hotărârea definitivă a instanței de judecată, urmând să ceară executarea silită a condamnatului. Inculpatul nu va da un prejudiciu înapoi fără a avea din asta un avantaj legal pentru persoana sa.

Nu sunteți proprietar de drept a unui bun – se mai consideră că sunteți posesori?

Fapta este în continuare furt dacă un bun nu vă aparține în totalitate și sunteți doar un simplu posesor. Răspunderea penală în cazul unui furt calificat nu se susține doar dacă, prin rea-credință, nu ați înștiințat proprietarul de drept că dețineți acel bun.

Furt calificat versus furt simplu

Diferențele faptei încadrate la furt sau la furt calificat se referă la împrejurările în care s-a desfășurat fapta. Descoperim mai multe în acest sens în art. 229 din Codul Penal. Spre exemplu, fapta este considerată mai agravantă dacă furtul dintr-un spațiu a inclus premeditarea faptei prin înlăturarea unui sistem de alarmă, pază/protecție.

Faptele de furt calificat presupun însușirea de bunuri ce nu revin de fapt, în condiții precum:

 • Mijloc de transport în comun.
 • Ce se desfășoară pe durata nopții.
 • Când făptuitorul este mascat, deghizat.
 • Ce presupune intrarea prin efracție, escaladare sau folosirea fără drept a unui bun.
 • Violare de domiciliu sau sediu profesional.
 • Prin forță sau impunând stare de teamă, făptuitorul având asupra sa o armă.

Infracțiunile de furt sunt de regulă sesizate de poliție și începe din oficiu urmărirea. Excepții sunt în cazul în care victima nu poate depune plângere – este minoră sau nu are discernământ.

Împăcarea acum este doar o condiție de bun simț, nu are efecte legale

Începând cu noiembrie 2020 noua lege scoate din rândurile legii posibilitatea de stopare a unei urmăriri penale și a unui proces dacă părțile se împacă. Ce rămâne neschimbat este alineatul potriviți căruia răspunderea unui făptuitor de furt calificat depinde de acțiunea unui membru de familie sau a unui colocatar – implicit a unui fost soț, dacă cei doi încă împart același domiciliu.

Prescripția

Știm despre aceasta că înlătură răspunderea penală. În funcție de tipul de infracțiune, în Codul Penal sunt înscrise termene diferite. Acestea încep să curgă de la data efectivă a săvârșirii infracțiunii.

Aici rămân în vigoare termenele pe care le știm:

 • 15 ani, în cazul în care infracțiunea săvârșită presupunea detenție pe viață sau închisoare cu orice termen peste 20 de  ani.
 • 10 ani, în cazul în care infracțiunea săvârșită presupunea închisoare între 10 și 20 de ani.
 • 8 ani, în cazul în care infracțiunea săvârșită presupunea închisoare cu termen mai mare de 5 ani și maxim 10 ani.
 • 5 ani, în cazul în care infracțiunea săvârșită presupunea închisoare între 1 și 5 ani.
 • 3 ani, în cazul în care infracțiunea săvârșită presupunea pedeapsa cu închisoare sub un an și amendă.

Pentru consiliere, reprezentare și servicii juridice complete vă aștept în pagina mea, www.roxanapop-law.ro.

Lasa un comentariu

Call Now Button