dreptul familiei

În această perioadă, odată cu măsurile adoptate în urma declarării stării de urgență în România, au intervenit și sancțiuni pentru nerespectarea acestora. Una dintre sancțiunile despre care vom vorbi în acest articol se referă la amenda aplicată în cazul nerespectării restricțiilor de circulație.

Cu toții resimțim această perioadă grea, mulți dintre dumneavoastră nu au mai trăit cu ideea de a avea restricții cu privire la libertatea de mișcare, și în acest context, chiar dacă ați respectat cu strictețe regulile impuse prin Ordonanțele militare poate ați uitat declarația de răspundere în momentul în care v-ați deplasat la farmacie, la alimentară, sau nu ați completat corect documentul motiv pentru care ați fost amendați de către agentul constatator.

Ce trebuie să cunoașteți raportat la amenzile aplicate pentru nerespectarea restricțiilor de circulație impuse prin Ordonanțele Militare?

 • Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență reglementează dispozițiile aplicabile tuturor măsurilor luate de către organele abilitate.
 • Astfel, art. 9 alin. 1 din OUG 1/1999 ne spune cui i se adresează acest act normativ: conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice precum și persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite.
 • Articolul 27 din OUG 1/1999 ne arată sancțiunea aplicată în caz de nerespectare, aceasta poate să fie de natură civilă, contravențională și penală.
 • Articolul 28 alin. 1 din OUG 1/1999 precizează faptul că nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.
 • Articolul 291 din OUG 1/1999 ne indică termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal putem achita jumătate din amenda aplicată de agentul constatator.
 • Totodată, potrivit art. 30 din OUG nr. 1/1999 în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
 • Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate privind art. 28 din OUG nr. 1/1999 în data de 06.05.2020 privind cuantumul amenzilor stabilite în sarcina persoanelor fizice și juridice.

Ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră din textele juridice arătate mai sus și ce puteți să faceți în situația în care ați fost amendat?

 1. Amenda pe care o primiți în această perioadă pentru nerespectarea restricțiilor de circulație poate fi contestată pe cale contravențională conform Ordonanței 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
 2. Aveți posibilitatea de achita jumătate din contravaloarea amenzii aplicată de către agentul constatator într-un termen de 15 zile de la înmânare sau comunicarea procesului-verbal.
 3. De când începe să curgă termenul de 15 zile pentru a depune acțiunea? Având în vedere art. 41 din Decretul 195/2020, termenele nu încep să curgă decât după încetarea stării de urgență.
 4. Deși avem o Decizie a Curții Constituționale privind nelegalitatea amenzilor dispuse în sarcina dvs., este necesar a fi precizat faptul că trebuie să contestați procesele-verbale în fața instanței de judecată, întrucât Decizia Curții Constituționale nu anulează în mod automat amenzile dispuse. Astfel, este nevoie de a formula o plângere contravențională.
 5. Plângerea se depune la judecătoria în circumscripția căreia a fost săvârșită contravenția, odată formulată aceasta suspendă achitarea amenzii până la judecarea pe fond.

Lasa un comentariu

Call Now Button