Contestație la executare pe contracte de credit

Contractele de credit sunt cu titlu executoriu. Se aplică și celor de tip leasing, de ipotecă imobiliară și de gaj.

Se definim și să înțelegem executarea silită

Este vorba despre procedura prin care un creditor, recunoscut prin titlu executoriu, constrânge, prin organele competente, pentru îndeplinirea unei prestații. Dacă ați avut un credit și instituția bancară cere executarea silită, aveți însă la îndemână soluția: contestația. Această procedură poate opri efectele executării silite.

Mai întâi, primiți notificare privind executarea silită. Un executor judecătoresc emite somație în acest sens. Conform acestuia, vi se cere suma restantă, cu termen limită până la restituire și aveți totodată atașată și încheierea de încuviințare a executării silite, precum și contractul pe baza căruia începe procedura de executare silită.

Atenție! Somația ar putea să nu ajungă la voi, iar despre executarea silită să aflați pur și simplu când aveți un cont blocat spre exemplu.

În termen de 15 zile de când ați luat la cunoștință despre executarea silită, de la primirea somației sau de la încheierea încuviințării de executare silită aveți dreptul de a depune o contestație. Despre această procedură sunt câteva aspecte pe care să le știți, nu doar termenul limită pe care îl aveți la dispoziție.

Este esențial să nu aruncați plicul în care primiți actele, întrucât pentru a verifica dacă sunteți în termen pentru a declara contestația la executare, instanța de judecată poate solicita să faceți dovada că sunteți înăuntrul acestui termen de 15 zile, iar acest fapt poate fi demonstrat prin anexarea plicului în care ați primit actele. Nu uitați, fiecare caz este particular, motivele de nulitate a actelor de executare silită pot varia în funcție de actele întocmite în cadrul dosarului execuțional, iar o privire atentă asupra unor detalii vă poate asigura câștigul în fața instanței de judecată.De aceea, este recomandat să apelați la avocat cu experiență în acest domeniu.

Contestația la executarea pe contracte de credit

Conform legii în vigoare, contestația la executare silită privind un contract de credit este acțiune ce se introduce în instanță. Acest lucru va presupune, deci, să vă adresați judecătoriei de unde a fost cerută încuviințarea de executare silită.

În calitate de avocat competent pentru aceste cazuri, vă pot ajuta. Inițiez așadar o acțiune pe fond civil. Ca motivație, poate fi vorba despre contestație pe baza:

  • Datoriei prescrise

Instituția bancară în cauză are are termen de maxim 3 ani pentru a începe procedura de executare silită. Termenul luat în calcul este prima dată de la scadența creditului. Dacă termenul este depășit, datoria este prescrisă.

  • Cesionării datoriei

Dacă banca a cesionat datoria unei firme de recuperări creante atunci executarea silită nu poate fi începută. Un astfel de contract, cu o firmă de recuperări de datorii, nu are beneficiul de a fi recunoscut de lege drept contracte de credit și nu are, deci titlu executoriu.

O altă situație poate fi faptul că instituția bancară în cauză nu a cesionat datoria, dar a împuternicit o firmă de recuperări creante să desfășoare procedura de executare silită. Dacă cererea este semnată de reprezentantul firmei de recuperări creante, totuși nu și de reprezentanții băncii, în instanță puteți obține anularea executării silite.

Instanța hotărăște

Contestația la executarea silită privind un contract de credit are șansele unui rezultat favorabil în funcție de motivul invocat și de caz. Dacă cererea este respinsă, veți plăti suma datorată, dar și despăgubiri și cheltuieli de judecată. Poate fi atacată decizia instanței, făcând apel în termen de 10 zile de la comunicarea rezultatului.

Dacă veți câștiga, obțineți anularea executării silite și veți recupera atât taxa de timbru, cât și cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial și orice alte cheltuieli efectuate.

Un atu de partea voastră va fi și experiența mea. Nu uitați, sunt aici să vă consiliez și să pun la punct planul juridic pentru a vă apăra cauza. Detalii în pagina oficială →www.roxanapop-law.ro.

Lasa un comentariu

Call Now Button